Report
Report
  • Öğrenci Yönetimi: Öğrenci yönetim sistemi, öğrenci kayıt sürecini takip etmeye yardım eder. Bir kullanıcı, kaydı basitlaştırmak ve kabul işlemi sırasında öğrencinin geçmişini saptamak için modüller ekleyebilir, değiştirebilir ya da görüntüleyebilir.

Personel Yönetimi: Personel yönetimi sistemi, personel kayıt sürecini takip etmeye yardım eder. Bir kullanıcı modülleri ekleyebilir, değiştirebilir ya da görüntüleyebilir.

Kütüphane Yönetimi: Kullanıcının kitap listesini yayınlandığı tarih ve kitabın iade edildiği tarih ile beraber tutmasını sağlar.Ayrıca Barkod İmkanı da vardır.

Bordro Yönetimi: Personel için maaş bordrosunun korunmasına yardım eder.

Bildirimler ve Uyarılar: Öğrenciler, öğretmenler, personel, vb. E-posta / sms uyarıları yoluyla çeşitli aktivitelerden ve olaylardan haberdar edilir.

Zaman Çizelgesi Yönetimi: Okul zaman çizelgesi programı, kullanıcının zaman çizelgesini Sınavlar için olarak ayarlamasına imkân tanır.

Hostel Yönetimi: Hostel yönetim sistemi, okul binalarında yaşayan okul öğrencilerini yönetme özelliği sağlar, örn. Hostel, okul yönetim sistemi Hosteler’s Student’ın pansiyon faaliyetlerini yönetir.

Devam Yönetimi: Okula devam yönetim sistemi, öğrencilerin ve Personellerin günlük devam durumlarını izler ve yoklama gereksinimleri listesine giren öğrencilerin listesini düzenler.

Sınav Yönetimi: Öğrencileri incelemeyi ve öğrencilerin sonuçlarını basitçe kaydetmeyi basitlaştırın ve Ayrıca Çekici Not Sayfası ve Not Sayfası Yazdırın.

Excel’den Toplu Verileri İçe Aktarma: Toplu Verileri (Öğrenciler ve Çalışanlar) Excel’den Kolayca İçe Aktarabilir ve Toplu Verileri Uygulamadan Excel Sayfasına Aktarabilirsiniz…. !!!!

Rapor Yönetimi: Bu modül, bir kullanıcının, kurumun ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanabilen çok çekici rapor eder oluşturmasına imkân tanır.

Ana Özellikler:
Ana Giriş:
Okul Türleri Girişi
Okula Giriş
Sınıf Tipi Giriş
Sınıf Girişi
Bölüm Girişi
Sınıf Bölümleri Girişi
Oturum Girişi
Çalışanlar Departmanı Girişi
Tanımlar Girişi
Ücret Türleri Girişi
Okul Ücretleri Giriş
Otobüs Girişi
Konum Girişi
Otobüs Tesisleri Girişi
Hostel Girişi
Pansiyon Taksitleri
Sınıflandırma Seviyeleri Girişi
Sınav Girişi
Book Suppliers Entry
Books Classifications Entry
Books Category Entry
Books Sub Category Entry
Books Entry
Book Suppliers Entry
Journal’s and Magazines Entry
Student Documents Entry
Students:
Student Registrations
Student Discounts Entry
Student Hostelers Entry
Students BusHolder Entry
Students Attendance Entry
Student’s Class Promotions Entry
Employee:
Employee Bus Holders
Employee Discount’s
Employee Attendance
Employee Salary Payments
Employee Salary Payment Attractive Receipts
Library Management:
Books Fine Setting
Books Reservations
Books Issue
Books Return
Journal and Magazines Billings
Examinations:
Exam Schedule
Final Marks Entry
Mark sheets Printing
Grade Sheets Printing
Marks Ledger
Transactions:
School Fees Payment
Bus Fees Payment By Students
Bus Fees Payment By Staff
Hostel Fees Payment
Fees Payment Attractive Receipts
Bar code Generators:
Random Bar code Generator
Books Bar code Generator
Reports (Using Crystal Report)
Student Report
Employee Report
Books Reservations Report
Fees Due List Reports :-
School Fees
Bus Fees
Hostel Fees
Books Issue Report Students
Books Issue Report Staff
Books Fine Collection From Student
Books Fine Collection From Staff
Bus Fees Payment Report
Salary Report
Student Marks Report
Student Grade Report
Identity Cards of Students
Advance Record Searching:
Student List
Employee List
Hostellers List
Books List
Books Issue
Book Return List
Fees Due List For :-
School Fees
Bus Fees
Hostel Fees
School Fees Payment List
Salary Payment Records
Hostel Fees Payment List
Bus Fees Payment List Student’s
Bus Fees Payment List Staff’s
Employee Advance Payment List
Employee Salary Payment List
Books Suppliers List
Books Reservations List of Staff
Books Issued List of Students
Books Issued List of Staff
Books Return List of Students
Books Return List of Staff
Subjects List
Exam Schedule List
Result List
Other Features:
Power Full User Rights Management System
SMS Feature is Available
Import Bulk Data From Excel
Ee-posta Feature
Logs maintain facility
DataBase Backup option
DataBase Recovery option
Change PassWord
PassWord Recovery
Login Information:
For Admin:
User Type – Admin
User Name – admin
PassWord – 12345

NOT:Burada kullanılan dosyalar eğitim amaçlıdır. Sorumluluk kullanan kişilere aittir.
Dosyada bulunan telif hakkı nedeniyle sorumluluk kabul etmemekteyim.
Saygılar.

Rar Şifresi: scriptbul.com

DEMO

İNDİR

Yazar Hakkında

Yorumlar


Sen de Yorumla!